Ανοξείδωτη κούπα Puckator Cycling Cycle Works 300 ml