Κεραμική Κούπα Puckator Bramley Bunch Farm Cow 500ml