Οικολογική Κούπα PLA Bioloco Plant Deluxe Velo 420ml