Οικολογικό Σφουγγάρι Κουζίνας – Be My Sponge – Κίτρινο