Καθαριστικά Pads Πορσώπου Tapandabamboo – 12 Τεμάχια