ΟΔΟΝΤΟΠΑΣΤΑ ΑΠΟ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΜΠΑΜΠΟΥ ΜΕ ΓΕΥΣΗ SWEET CINNAMON